Alternatieve eiwitbronnen (BO-31.03-008-003)

  • van Krimpen, Marinus (Project Leader)

Project: LNV project

Project Details

Description

Meerdere sectoren in Agrifoodsector zijn gebaat bij het succesvol produceren en toepassen van alternatieve eiwitbronnen in dierlijke sectoren en mogelijk ook de humane sector. Bij de beoordeling van het succes moet meegewogen worden wat de consequenties zijn qua resource efficiency, dierenwelzijn, diergezondheid, productie, kosten en ecologische footprint.  

Hiermee laat de sector zien dat er actief en gericht gewerkt wordt aan het vervangen van geïmporteerde eiwitbronnen waaraan een negatief imago kleeft.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1431/12/16