'AI to predict the incursion risk of exotic diseases (KB-38-001-021)

  • de Vos-de Jong, Clazien (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Beoordeling van de introductierisicos van dierziekten in nieuwe gebieden is meestal gebaseerd op mechanistische rekenmodellen. In deze modellen worden de mechanismes die bijdragen aan het introductierisico via de verschillende connecties tussen besmette en niet-besmette gebieden expliciet beschreven en gemodelleerd. Risicos op introductie kunnen echter niet volledig verklaard worden vanuit deze connecties, omdat bijvoorbeeld de natuurlijke omgeving, het klimaat en menselijke gedrag ook een rol spelen bij het verspreiden van ziekten zoals zoonoses en vectoroverdraagbare dierziekten.

 

Het doel van dit project is te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om modellen gebaseerd op kunstmatige intelligentie (KI) te gebruiken voor het beoordelen van de introductierisicos van dierziekten. Beoogd resultaat is om aan te kunnen geven welke KI techniek het meest geschikt is voor deze vraagstelling en welke parameters gebruikt kunnen worden om de resultaten van zon model vervolgens te valideren.

 

Als pilot zullen we KI gebruiken om de introductierisicos van dierziekten te voorspellen aan de hand van enkele internationale databases die momenteel gebruikt worden in een mechanistisch model (RRAT: Rapid Risk Assessment Tool). Deze databases bevatten gegevens over uitbraken van dierziekten wereldwijd en over internationale handel en humane bewegingspatronen gedurende een periode van 3 jaar. Het aantal werkelijke introducties van dierziekten gedurende deze periode is zeer beperkt, omdat introducties slechts sporadisch voorkomen. Daarom zullen we een synthetische dataset creëren vanuit het RRAT model om het model op basis van KI te construeren.

 

We verwachten dat de resultaten van dit project bij zullen dragen aan verdere ontwikkeling en toepassing van KI bij de beoordeling van het introductierisico van dierziekten. Het gebruik van KI zal het in de toekomst mogelijk maken om rekening te houden met een veelheid aan risicofactoren (drivers) die bijdragen aan het introductierisico, waardoor een meer volledig beeld van het risico geschetst kan worden.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/21