Project Details

Description

Om beter inzicht te krijgen in toepassing van AI in de domeinen AgriFood, milieu en maatschappij heeft WUR een project in het Kennisbasisthema Data Driven & High Tech. In dit project wordt in negen use cases bestudeerd hoe verschillende AI methoden het beste toegepast kunnen worden. Het project loopt van 2019 tot en met 2022.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.