Agrimonitor (WOT-06-001-021, WOT-06-375-0021)

  • Silvis, Huib (Project Leader)

Project: LNV project

Project Details

Description

Om een actueel beeld van de economische ontwikkelingen in de land- en tuinbouw te geven, wordt de barometer agrarische sectoren zes keer per jaar vernieuwd (www.barometer-agrarische-sectoren.nl). Daarnaast voorziet het project in een zestal Agrimonitorartikelen over actuele onderwerpen in de land- en tuinbouw op basis van het Bedrijven-Informatienet.  

De doelgroep van het project is breed samengesteld en bestaat uit: Beleidsmedewerkers van EZ, Adviseurs in de land- en tuinbouw (bv accountantskantoren, banken, agrarische adviesbureaus), Belangenorganisaties (bv LTO’s), Docenten en studenten van agrarische hogescholen, Onderzoekers andere kennisinstellingen binnen en buiten WUR, Boeren en tuinders( via website of agrarische media).

De projectactiviteiten zijn vooral gericht op het actualiseren en vernieuwen van de Barometer Agrarische Sectoren. Er wordt naar gestreefd om het overzicht van en de samenhang tussen de verschillende LEI-producten te vergroten door middel van een nieuwe portal Sector in Cijfers.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/0831/12/15