Afwegingskader Natuuropgaven (BO-43-118-003)

Project: EZproject

Project Details

Description

Samenvatting

 

  • Voor de V(H)R doelen in de Rijkswateren wordt een afwegingskader ontwikkeld om restantopgaven, ambivalente natuurdoelen en onbenutte ecologische potenties periodiek te kunnen evalueren. Door dit adaptief te doen kan beter ingespeeld worden op voortschrijdend inzicht van de beoogde interventies en nieuwe inzichten over de lange termijn houdbaarheid van natuurdoelen in het licht van klimaatverandering
  • Het in kaart brengen van resterende opgaven voor V(H)R doelen. Zoeken naar beleidsruimte om natuuropgaven te herverdelen over de grote wateren wanneer nieuwe inzichten over de houdbaarheid van natuurdoelen in het licht van klimaatverandering en ecologisch functioneren daarom vragen.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/24