AF18070 Non-animal predictions of the behaviour of chemicals in the body (BO-64-001-008, BO-46-002-035)

Project: EZproject

Project Details

Description

EN:

With increasing possibilities to measure toxicity of chemicals with cell-based in vitro assays, there is an urgent need for methods that allow the translation of these data into human dose-response or potency information. Computational tools that predict the availability of chemicals in the body play a crucial role in these translations. However, the parameterization of such computational tools solely on the basis of non-animal input data remains a challenge. This is particularly true for the parameterization of the processes related to active intestinal absorption and renal excretion of chemicals. This project will make use of new intestinal organoid models and immortalized renal cells as novel tools to derive input data to parameterize the complex processes involved in the absorption and excretion of compounds. The innovation of the project lies in addressing knowledge gaps in animal free methods that predict the behaviour of chemicals in humans as crucial tool in next generation non-animal risk assessment.

 

NL:

Terwijl de mogelijkheden toenemen om toxiciteit van stoffen te meten met celkweken in het lab, is er steeds meer behoefte aan methoden die de vertaalslag van deze gegevens naar de mens kunnen maken. Computermodellen die de beschikbaarheid van stoffen in het lichaam voorspellen, spelen een cruciale rol in deze vertaalslag. Het voeden van deze modellen met stof-specifieke informatie zonder dierexperimentele gegevens blijft echter een uitdaging. Dit geldt in het bijzonder voor processen die verband houden met actieve opname in de darm en uitscheiding in de nieren van stoffen. Dit project zal gebruik maken van nieuwe darmorganoïdemodellen (mini-darm) en geïmmortaliseerde niercellen als nieuwe methodes om inputgegevens af te leiden om de complexe processen die betrokken zijn bij de opname en uitscheiding van stoffen te kunnen beschrijven in de computermodellen. De innovatie van het project ligt in het aanpakken van kennislacunes in proefdiervrije methoden die het gedrag van stoffen bij de mens voorspellen als cruciaal hulpmiddel bij de "nieuwe generatie proefdiervrije risicobeoordeling".

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21