AF17005 Breaking habits for the better (BO-61-001-011, BO-45-002-017)

Project: LNV project

Project Details

Description

Betrokken partijen: Kikkoman Europe R&D Laboratory, Noldus Information Technology, Unilever R&D, Wageningen University & Research

Wat is er aan de hand?
Om de groeiende wereldbevolking van voldoende en duurzaam geproduceerde voeding te voorzien, zijn grote veranderingen in het eetpatroon noodzakelijk. Voedselkeuze wordt voor een groot deel bepaald door gewoontes en gewoontes zijn moeilijk te doorbreken.In het project wordt onderzocht hoe voedingsgewoontes ontstaan en onder welke omstandigheden deze kunnen wijzigen. Met deze kennis kunnen duurzame en gezonde voedingsmiddelen worden ontwikkeld die beter passen bij de huidige voedingsgewoontes of bij nieuwe gewoontes.

Wat levert het project op?
De kennis uit dit project geeft de industrie de mogelijkheid om met meer succes gezondere en meer duurzame producten te ontwikkelen en te vermarkten.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.