Project Details

Description

Aanleiding

Zeewier is een voedzaam en veelzijdig gewas en kan een belangrijk onderdeel worden van een gezond en veilig voedselpatroon voor mens en dier. Daardoor biedt zeewier de kans om bij te dragen aan oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen zoals (o.a.) de transitie naar duurzame plantaardige eiwitten.

Doel

Dit programma heeft als doel om kennis en innovaties in de zeewiersector te ontwikkelen om bij te dragen aan de groei van nieuwe duurzame grondstoffen in Nederland. Kennis is nodig langs de gehele waardeketen van zeewier: van veredeling, verwerking tot aan consumentengedrag. Het vierjarige programma heeft tot doel om van zeewier een nieuwe duurzame bron voor gezonde voedingsmiddelen, voedingsadditieven en diervoeding te maken met een duurzame zeewierteelt in de Nederlandse wateren. 

Innovatie

Grootschalige zeewierteelt voor humane- en dierlijke voedingstoepassingen is nog niet rendabel in West Europa. De innovaties uit dit programma dragen bij aan een hogere economische opbrengst van zeewier en lagere productiekosten door nieuwe kennis om alle componenten te gebruiken, de circulaire aanpak, het minimaal scheiden op functionaliteit, de lokale productie en de multidisciplinaire ketenaanpak. Deze nieuwe kennis kan leiden naar de productie van nieuwe verdikkingsmiddelen, de productie van bijzondere (laag calorische) suikers voor voedsel van mens en dier en ingrediënten voor de toepassing van geur-, kleur- en smaakstoffen voor voeding.

Wetenschappelijke, maatschappelijke en economische impact

Voor een duurzaam en circulair gebruik van zeewier moeten alle inhoudsstoffen worden gebruikt. Dit is mogelijk met de inzet van meervoudige en droge scheidingstechnieken waarbij alle inhoudsstoffen, van kleurstof, gom tot umamismaakstof en van eiwitten tot suikers, op basis van hun functionaliteiten beschikbaar worden gemaakt. De nieuwe zeewierkennis en -technologie levert ook mogelijkheden voor uitbreiding van het internationale portfolio. 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.