AF16201 - MIP trusted source (BO-61-001-012, BO-45-002-007, BO-23.05-001-037)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het vierjarige project is opgedeeld in twee fasen. In het eerste jaar zal een basis voor de Trusted Source worden ontwikkeld in interactie met het definiëren van de pilots. Via een go-no-go beslissing zullen in de volgende jaren de pilots uitgevoerd worden met betrokkenheid van private bedrijfslevenpartijen, naast hun koepelorganisaties, alsmede relevante (overheids)instanties, die betrokken zijn bij het toezicht op de levensmiddelenketen (voorbeeld: het ook voor consumenten toegankelijk maken van de betekenis van de “EU ovaaltjes”). De stuurgroep bestaat uit de stuurgroep van de Alliantie Verduurzaming Voedsel (AVV), net als in de kwartiermakersfase.


De maatschappelijke impact van dit project wordt zichtbaar als de consument beter in staat en bereid is persoonlijke, gefundeerde keuzes te maken in gezond, duurzaam geproduceerd voedsel. De sector kan het vertrouwen van de consument vergroten door toegenomen, gebalanceerde transparantie. Wetenschappelijk gezien leidt dit project tot nieuwe inzichten in de manier waarop consumenten informatie gebruiken, inzicht in de rol van semantiek in keteninformatie en economische modellen rond het produceren en delen van informatie.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/21