AF16194 - Opzet verkenning kleinschalige bioraffinage (BO-44-004-001, BO-21.04-001-024)

Project: EZproject

Project Details

Description

 

In 2016 is er door Wageningen Research i.s.m. TNO in de TKI A&F een vervolgprojectinitiatief Bioraffinage voor de Circulaire Economie ingediend. Dit initiatief kon in de voorgestelde vorm (Koepel-PPS) niet worden gehonoreerd, ondanks dat dit bij de tussentijdse beoordeling van de PPS door de TKI A&F zelf was voorgesteld.   Daar het concept van kleinschalige bioraffinage wel als zeer veelbelovend wordt onderkend is derhalve door de TKI A&F gevraagd in 2017 een nadere verkenning uit te voeren naar perspectiefvolle pre-competitieve technologische ontwikkelingen en niet-technologische knelpunten die noodzakelijk zijn respectievelijk moeten worden beslecht om de marktimplementatie van diverse business-cases i.e. biomassa-raffinagetechnologie-product/stakeholder combinaties te faciliteren en te bespoedigen. Het uiteindelijke doel van deze verkenning is derhalve te komen tot de opzet van een meerjarige publiek-private samenwerking (project/programma) tussen Wageningen Research, TNO en een aantal relevante marktpartijen (industrie, MKB) op het gebied van de Kleinschalige Bioraffinage.

 

 

 

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/18