AF16134 Vernieuwing bodembeheer en gewas in het biologisch fruitteeltsysteem (BO-56-001-009, BO-47-001-047, BO-47-002-017, BO-31.03-011-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

Vernieuwing:

  • ontwikkeling van beheer van regen- en oorwormen en integratie hiervan in het algemeen bodembeheer
  • betere strategieën ter benutting van stikstofbindende gewassen en integratie in het fruitteeltsysteem als geheel
  • aanpassing onderstamkeuze voor verminderde ziekte- en plaaggevoeligheid en vermindering stikstoftekort

 

Resultaten 2018:

De oorwormenproef en de onderstammenproef zijn volgens planning in 2018 gestart en een derde proef is na overleg in de begeleidingscommissie in 2018 opnieuw gestart (stikstofvoorziening appel).

De evaluatie van twee bladverteringsproeven via regenwormtellingen is vanwege de droogte uitgesteld tot het voorjaar van 2019.

Resultaten van de proef Stikstofvoorziening Rode Bes zijn:

  • Een in-situ zuurstofmonitoring met 8 sensoren is gestart om te zien in welke periode stikstofverlies via denitrificatie optreedt na water geven. Dit is een unieke meting die nog niet eerder in het fruitteeltonderzoek is toegepast. Het water geven leidde gemiddeld niet tot lagere zuurstofgehalten in de grond, dus ook niet tot extra denitrificatie.
  • Water geven verhoogde het totaal stikstofbladgehalte op 6 juli met 5% en het nitraatbladgehalte met 44% (beide statistisch significant). Het verschil in nitraatgehalte weerspiegelt waarschijnlijk het verschil in de stikstofopname over de korte periode voorafgaand aan de bemonstering en het verschil in totaalstikstofgehalte weerspiegelt het verschil in opname over het hele seizoen tot dan toe. Het is voor het eerst in het fruitteeltonderzoek dat deze verschillen simultaan waargenomen zijn. Dat water geven onder droge omstandigheden de stikstofbeschikbaarheid in de bodem en de stikstofopname kon verhogen was bij appel al eerder aangetoond. Stikstofmineralisatie is een microbiologisch bodemproces waarvoor voldoende bodemvocht nodig is. Ook voor het nitraattransport in de grond naar de wortel toe is voldoende vocht nodig.
  • Uit de zuurstofmetingen en het stikstofeffect van water geven kan worden afgeleid dat de bodemvochtsituatie in de onbehandelde situatie te droog was in 2018 voor het realiseren van de potentieel mogelijke stikstoflevering.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/20