AF16073 Groente als ingredient (BO-45-002-003)

Project: LNV project

Project Details

Description

Impact voor de sector

Bij het ontwikkelen van commercieel haalbare (verse) groente- en groenterijke producten is de houdbaarheid van minimaal 10 dagen een knelpunt dat een innovatieve aanpak vereist. Bij het huidige beperkte aanbod van groenterijke producten voor eetmomenten buiten de warme maaltijd, is het gehalte aan toegevoegd zout, suiker of (verzadigd) vet hoog, waardoor met een hogere groenteconsumptie, een ongewenste hoge inname van ongezonde nutriënten gepaard gaat. Een laag gehalte aan deze nutriënten bij het ontwikkelen van innovatieve nieuwe groenterijke producten is een uitdaging.

 

Impact voor de wetenschap

Diverse groepen in de samenleving zijn moeilijk te bereiken als het gaat om het stimuleren van gezond eetgedrag. Dit betreft vooral jongeren, met name vanuit lage SES en van allochtone herkomst. Dit project betrekt deze groepen vanaf de start bij de ontwikkeling en het testen van nieuwe groenteproducten. De verwachting is dat het zal leiden tot een nieuwe aanpak rond productontwikkeling en onderzoek bij deze specifieke doelgroepen in real-life situaties.

 

Impact voor de maatschappij

Er was tot nu toe weinig aandacht voor lage SES en allochtone Nederlanders, terwijl deze doelgroepen vaak ongezonde voedselkeuzes maken. Dit onderzoek levert groenteproducten op die aansluiten op de behoeften van deze doelgroepen. Door juist deze groepen te helpen gezonder te eten draagt dit project sterk bij aan de preventie van leefstijl gerelateerde ziekten.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19