Activities

Filter
Oral presentation

Workshop bodempathogenen

Joeke Postma (Speaker), Aad Termorshuizen (Speaker), Johnny Visser (Speaker)
16 Jan 2020

Activity: Talk or presentationOral presentation

Bodemkwaliteitsindicatoren voor landbouwgronden in Nederland versie 1.0

Janjo de Haan (Speaker)
17 Oct 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Resultaten prei Bodemkwaliteit op zand

Janjo de Haan (Speaker), Marie Wesselink (Speaker)
24 Oct 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Resultaten vergelijk NKG-Ploegen. Bodemkwaliteit op zand

Marie Wesselink (Speaker), Janjo de Haan (Speaker)
4 Jul 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

PPS Beter bodembeheer 2017-2020

Janjo de Haan (Speaker), Joeke Postma (Speaker)
17 Jan 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Disease management and suppressive soils

Joeke Postma (Speaker)
24 Jun 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Meten van Bodemkwaliteit

Janjo de Haan (Speaker), Harm Brinks (Contributor), Oane de Hoop (Contributor)
28 Nov 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

File

Measuring Soil Quality of Agricultural soils in the Netherlands

Janjo de Haan (Speaker)
16 Oct 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Opties voor een goede bodem voor een duurzaam en gezond voedselsysteem

Janjo de Haan (Speaker)
23 Jan 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Publiek-Private Samenwerking Beter Bodembeheer 2017-2020

Joeke Postma (Speaker), Janjo de Haan (Speaker)
17 Jan 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Bodemkwaliteitsindicatoren voor landbouwgronden in Nederland versie 1.0

Janjo de Haan (Speaker)
30 Oct 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

PPS Beter Bodembeheer 2017-2020

Joeke Postma (Speaker)
28 Mar 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Bodempathogenen en ziektewering – focus op niet-kerende grondbewerking

Joeke Postma (Speaker), Mirjam Schilder (Speaker)
12 Dec 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Meten van bodemkwaliteit en de Open Bodemindex

Janjo de Haan (Speaker), Gerard Ros (Speaker)
11 Sep 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Systematiek voor meten bodemkwaliteit

Janjo de Haan (Speaker), Marjoleine Hanegraaf (Contributor), Sjoerd Rombout (Contributor)
10 Apr 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Redesigning Long Term Systems Experiments in the Netherlands

Janjo de Haan (Speaker), Dirk van Apeldoorn (Contributor), Marie Wesselink (Contributor), Wim van den Berg (Contributor), Derk van Balen (Contributor), Wijnand Sukkel (Contributor)
6 Oct 201910 Oct 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Bodempathogenen en ziektewering

Joeke Postma (Speaker)
9 Dec 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Bodem- en substraatweerbaarheid – hoe kunnen we dat sturen?

Joeke Postma (Speaker)
4 Feb 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Meten van bodemkwaliteit in de landbouw. Ervaringen uit de PPS Beter Bodembeheer

Janjo de Haan (Speaker)
5 Jun 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Soil management & soil suppressiveness against soil-borne plant pathogens.

J. Postma (Speaker)
6 Nov 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Bodemweerbaarheid & bodemleven.

J. Postma (Speaker), M.T. Schilder (Contributor), J.H.M. Visser (Contributor)
2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Bodempathogenen en ziektewering

J. Postma (Lecturer)
3 Dec 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Belang van bodemleven en organische stof voor bodemkwaliteit en bodemgezondheid.

J. Postma (Speaker)
19 Nov 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Management of soil suppressiveness to soil-borne diseases.

G. Bongiorno (Contributor), L. Tamm (Speaker), J. Fuchs (Contributor), T. Oberhänsli (Contributor), J. Postma (Contributor), B. Thuerig (Contributor)
Aug 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Bodemkwaliteit en bodemgezondheid.

J. Postma (Speaker), W. Sukkel (Speaker), J.J. de Haan (Speaker), L.P.G. Molendijk (Speaker)
3 Apr 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Disease management and suppressive soils

J. Postma (Speaker)
25 Jun 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Effect van organische reststromen op bodemweerbaarheid tegen plantenziekten.

J. Postma (Speaker)
18 Apr 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Bodembeheer, ook uw verantwoordelijkheid!

J.J. de Haan (Speaker)
13 Sep 2017

Activity: Talk or presentationOral presentation

The value of CSE in relation to applied projects in PPS-bodem.

J. Postma (Speaker)
2017

Activity: Talk or presentationOral presentation

Bodemdiversiteit- de onzichtbare hulptroepen van de boer

J. Postma (Speaker)
6 Apr 2017

Activity: Talk or presentationOral presentation

Communicatie in de PPS Beter Bodem Beheer

J.J. de Haan (Speaker), M.A. Schoutsen (Speaker)
6 Dec 2017

Activity: Talk or presentationOral presentation

Duurzaam bodemmanagement in de landbouw.

J.J. de Haan (Speaker), J. Postma (Speaker), W. Sukkel (Speaker)
7 Jun 2017

Activity: Talk or presentationOral presentation

Effecten van grondbehandelingen op weerbaarheid tegen schimmels

J. Postma (Speaker), M.T. Schilder (Contributor)
17 Nov 2017

Activity: Talk or presentationOral presentation