AF16051 Ketenbreed kwaliteitsonderzoek uien (BO-64-001-002, BO-46-002-025, BO-31.03-011-002)

Project: EZproject

Project Details

Description

Om die positie te behouden is een constante en goede kwaliteit van groot belang. Om die kwaliteit te borgen, is de sector een unieke samenwerking gestart waarbij de gehele keten bijdraagt om die kwaliteit te ondersteunen. Hiervoor is onderzoek nodig waarvan de resultaten toepasbaar zijn in de praktijk. Deze PPS wil onderzoek uitvoeren op het grensvlak tussen de kwaliteit van uien en de keuze en gezondheid van uitgangsmateriaal, het gebruik van voedingsstoffen, gewasgezondheid en teeltmaatregelen. In veldproeven zullen deze relaties nader onderzocht worden om nog beter in staat te zijn de kwaliteit te borgen. De betrokkenheid van alle partijen in de keten, van zaadhuis tot en met exporteur, garandeert dat de resultaten toegepast kunnen worden in de praktijk.

Uien uit de veldproeven zijn bemonsterd en de monsters zijn bewaard om de effecten van teeltmaatregelen in de bewaring vast te kunnen stellen. In één van de werkgroepen is vooral aandacht besteed aan communicatie (website, drie nieuwsbrieven en presentatie op de uiendag in Colijnsplaat). Tenslotte heeft het project een stuurgroep ingesteld die de dagelijkse leiding heeft. Alle partners worden twee maal per jaar op de hoogte gesteld over de ontwikkelingen en resultaten. In de werkgroepen werken kennisorganisaties en bedrijven intensief met elkaar samen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/20