AF16026 Isolatie hoogwaardige componenten uit kippenmest (BO-21.04-002-010)

Project: EZproject

Project Details

Description

DEP verwerkt in Nederland 440.000 ton kippenmest, afkomstig van onder meer leghennen en vleeskippen. Een groot deel van deze kippenmest wordt nu bijgestookt in de biomassacentrale Moerdijk. DEP is geïnteresseerd om hoogwaardiger producten uit mest te kunnen vermarkten. Afzet van hoogwaardiger componenten uit kippenmest, gecombineerd met bijstook of biogas productie, biedt daartoe de mogelijkheid. Op basis van inzichten bij DLO-FBR is een concept ontwikkeld waarbij de ontwikkeling van précompetitieve technologie wordt beoogd voor de ontwikkeling van één of meer bioraffinage processen om een hoogwaardige component uit verschillende bronnen van pluimveemest te verkrijgen. Oriënterende experimenten bij DSM ENGINEERING PLASTICS hebben reeds aangetoond dat deze component gebruikt kan worden in kunststoffen. Voor DSM ENGINEERING PLASTICS is het een zeer interessante optie om hun kunststoffen verder te verduurzamen met hernieuwbare additieven vanuit het sustainability beleid van DSM.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/19