AF16007 Dunwandige biobased voedselverpakkingen via spuitgiettechnologieen (BO-46-002-011, BO-32.02-006-010)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het doel van dit project is het ontwikkelen van dit type biobased en dunwandige verpakkingen voor voedselproducten via innovatieve spuitgiettechnologieën zoals bijvoorbeeld compressiespuitgieten. Meer specifiek zijn er 3 innovaties nodig:

1) toepassing van biobased kunststoffen in dunwandige spuitgietproducten

2) introductie van compressiespuitgiet technologieën voor de productie van verpakkingen

3) toepassing van functionele biobased in-mould labels in biobased verpakkingen

Er is gekozen voor deze specifieke combinaties van innovaties omdat deze elkaar op diverse manieren versterken, en de kans op succes significant vergroten. Via de introductie van compressiespuitgiet technologieën wordt de materiaal keuze (uit de diverse beschikbare biobased kunststoffen) vergroot en in-mould labelling maakt het mogelijk tekortkomingen in de barrière eigenschappen te repareren of zelfs voordelen te creëren ten opzichte van conventionele kunststof verpakkingen.

Terwijl vanuit het oogpunt van voedselverspilling, houdbaarheid en voedselveiligheid kunststofverpakkingen veruit de beste bescherming bieden aan voedselproducten, worden deze kunststofverpakkingen door consumenten als vervuilend (plastic afval) en ongewenst gezien. Overschakeling op duurzame biobased verpakkingen komt tegemoet aan de wensen van consumenten en fabrikanten, zonder dat concessies gedaan hoeven te worden aan de functionaliteit van de verpakking. Daarbij past deze innovatie bij een toenemende vraag naar biologische en duurzame voedselproducten. Dit uit zich in de vragen die SFA krijgt vanuit haar klanten.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/19