AF15212 Oppervlaktebesmettingen in de levensmiddelenindustrie (BO-46-002-002, BO-33.04-002-006)

Project: EZproject

Project Details

Description

Deze PPS heeft de ambitie om een nieuwe standaard voor reiniging en desinfectie te ontwikkelen voor een aantal sectoren in de levensmiddelenindustrie en deze ook te implementeren. Deze ambitie zal worden gerealiseerd door onder andere de volgende activiteiten:

  • Vergroting van de kennis over oppervlaktebesmettingen, meer specifiek de vorming van biofilms;- Beter inzicht in de risicos waar bij het ontwerp en gebruik van apparatuur rekening mee moet worden gehouden in relatie tot oppervlaktebesmettingen;
  • Implementatie van innovatieve technologieën zoals bijvoorbeeld koud plasma sterilisatie in reiniging en desinfectie van oppervlakken in de levensmiddelenindustrie;
  • Het bepalen van de effectiviteit en bruikbaarheid van een aantal reinigingsstrategieën (methoden, middelen, technologieën), die nu al op de markt zijn of nog in ontwikkeling;
  • Opstellen van (sectorspecifieke) richtlijnen voor effectieve reiniging van de procesomgeving (apparatuur, ruimte, gebruikers);
  • Implementatie van de kennis in de praktijk, o.a. door training van personeel (operators én schoonmakers) en leidinggevenden.

Met de kennis die in deze PPS wordt ontwikkeld kan de levensmiddelenindustrie in samenwerking met de schoonmaaksector gerichter werken aan het elimineren en beheersen van de grootste verontreinigingsrisicos. Hiermee zal reiniging ook steeds minder als end-of-pipe oplossing worden ingezet, maar worden beschouwd als integraal onderdeel van het proces (ook preventief).

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/19

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.