AF15101 Bio Ketenefficiëntie reststromen (BO-46-002-008, BO-23.05-001-019)

Project: EZproject

Project Details

Description

Binnen dit project is sprake van twee onderzoekslijnen:

Onderzoekslijn A richt zich op de preventie van derving in biologische winkels, en van de derving bij de primaire producenten. Zorgen de producten inderdaad voor een significante derving en hoe ontstaat deze derving? En welke potentiële preventieve maatreglen bestaan er tegen derving in de winkel. Hierbij zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van dervingsgegevens zoals deze beschikbaar zijn in winkelkassas, van temperatuurgegevens, interviews en literatuuronderzoek. Resultaten van dit onderzoek leiden tot drie pilotprojecten.

Onderzoekslijn B richt zich op het vermarkten van reststromen, in eerste instantie op zogenaamde buitenbeenproducten: op vorm en grootte afgekeurde agf-producten middels een apart schap in de winkel. Deze reststromen worden beschreven, er wordt een consumentenonderzoek uitgevoerd en op basis van die gegevens worden nieuwe businessmodellen onderzocht.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/18