AF14318 CARVE: reduceren voedselverliezen en voedselverspilling (BO-46-002-007, BO-23.05-001-020, BO-31.03-009-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

 

Doel van PPS-CARVE is de ontwikkeling van praktische handvatten en een overkoepelend denk- en beslismodel gericht op het terugdringen van voedselverspilling in de gehele agrifoodketen.

Werkwijze:

Binnen PPS-CARVE worden een twintigtal pilots in de gehele agrifoodketen uitgevoerd. Deze pilots hebben zowel de voeding als de validatie van het overkoepelend denk- en beslismodel als doel, en dragen bovendien bij aan de ontwikkeling van praktische handvatten om voedselverspilling in de keten tegen te gaan. De PPS-CARVE draagt de bevindingen van het denk- en beslismodel en de praktische handvatten (zoals best practices en lessons learned) zo breed mogelijk uit naar het bedrijfsleven door middel van een toolbox waar alle bevindingen beschikbaar zijn.

Gewenste producten:

Een kennismanagementsysteem waarin het overkoepelend denk- en beslismodel en de handvatten toegankelijk zijn voor partijen uit het bedrijfsleven.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/19