AF-EU-18039 SmartCow (BO-63-101-014, BO-47-002-034)

Project: LNV project

Project Details

Description

SmartCow is een Europees project/consortium waarin de belangrijkste en meest toonaangevende Europese rundvee ‘research infrastructures’ (RIs), waaronder WUR, worden geïntegreerd, met als belangrijkste doel om het gebruik en de ontwikkeling daarvan gezamenlijk en gecoördineerd te bevorderen, om op die manier de Europese rundveesector te helpen en ondersteunen bij de verdere verduurzaming van rundvee productiesystemen (vleesvee en melkvee).

Specifieke doelstelling zijn:

De ontwikkeling van een programma voor ‘Trans National Access’ (TNA) waarbij bedrijven en publieke stakeholders zoals instituten en universiteiten toegang krijgen tot ‘state of the art’ onderzoeksfaciliteiten in Europa;

Verbeteren en harmoniseren van onderzoeksmethodes en -protocollen op het terrein van gezondheid en welzijn van rundvee, en van duurzame productiesystemen in Europa, realiseren van kennisuitwisseling en training;

Realiseren van innovatief gezamenlijk onderzoek (‘Joint Research Activities’) op het terrein van: (i) productie efficiëntie en emissies, (ii) de ontwikkeling van biomarkers (proxies) voor efficiëntie en (methaan)emissie, en (iii) de benutting van sensordata en andere (big) data uit SmartCow RIs voor de ontwikkeling van multivariate methoden voor het phenotyperen van gezondheid, gedrag en efficiëntie van runderen.

Door SmartCow profiteert de Nederlandse rundveesector maximaal van internationale kennis, onderzoeksfaciliteiten.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/22