AF-EU-18038 POWER (BO-63-101-013, BO-47-002-033)

Project: EZproject

Project Details

Description

In POWER worden biggensterfte na het werpen, darmproblemen na het spenen en het verlies van mineralen via lucht en bodem op de buitenuitloop verminderd voor de biologische varkenshouderij in Europa. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met alle ketenpartijen. Zo ondersteunt het project de ontwikkeling van een robuuste sector met een beperkte milieubelasting en veel aandacht voor dierenwelzijn en gezondheid.

Wageningen Livestock Research (WLR) werkt binnen WP2 aan het verbeteren van maternaal gedrag en overleving van pasgeboren biggen met de vergelijking van kraamhokken van 8 en 24 m2;. Dit gebeurt op een praktijkbedrijf waar we videobeelden vastleggen en directe waarnemingen doen. Binnen WP1 werkt WLR mee aan de ontwikkeling van een buitenuitloop met meer hokverrijking en een lagere ammoniakemissie. In alle partnerlanden zijn in workshops ideeën verzameld voor verbetering van de buitenuitloop. De meest veelbelovende zullen we in de komende twee jaar toetsen op praktijkbedrijven. Door de Europese samenwerking en de contacten op elk niveau in de keten is de kennisdoorstroming gewaarborgd.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/21