AF-EU-18031 One Health EJP (BO-63-101-012, BO-47-002-032)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het European Joint Program (EJP) ("One Health - Zoonoses Emerging Threats", SFS-36-2017) is een CoFund-actie in het kader van het Europese Joint Program van de Europese Commissie binnen het H2020-kaderprogramma. 50% zal door de Commissie worden gefinancierd bovenop 50% financiering door de lidstaten. Elke mevrouw financiert dit project bij voorkeur via reguliere programma's van nationale referentielaboratoria op het gebied van ziekten bij mensen en dieren.

One Health EJP heeft tot doel een netwerk op te zetten dat zich bezighoudt met zoönose, met de nadruk op zoönotische door voedsel overgedragen infecties, antimicrobiële resistentie en opkomende bedreigingen. De context van het project past in de holistische en transdisciplinaire "One Health" -benadering, d.w.z. met betrekking tot de menselijke gezondheid, diergezondheid, voedselveiligheid en milieugezondheid.

In Nederland zijn RIVM en WBVR begunstigden. De NCOH-partners Universiteit Utrecht (Faculteit Diergeneeskunde), Wageningen Universiteit, Erasmus MC en UMC Utrecht participeren als Derden. Dit zal de samenwerking tussen de Nederlandse partners sterk ondersteunen, door samen te werken in gezamenlijke integratieve projecten en gezamenlijke onderzoeksprojecten binnen het One Health EJP.

Dit specifieke onderdeel gaat over de overkoepelende coördinerende activiteiten. Zowel Wim van der Poel als Hendrik-Jan Roest zitten in het programmamanagementteam. Wim van der Poel is plaatsvervangend WP-leider voor het werkpakket onderwijs (WP6); Hendrik-Jan Roest is plaatsvervangend WP-leider voor de gezamenlijke onderzoeksprojecten (WP3). Op deze manier is Nederland en het NCOH goed opgenomen in de organisatie van het One Health EJP.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.