AF-EU-18020 HealthyLivestock (BO-63-101-010, BO-47-002-030)

Project: EZproject

Project Details

Description

HealthyLivestock heeft tot doel het gebruik van antimicrobiële geneesmiddelen (met name antibiotica) door de varkens- en vleeskuikenindustrie in China en Europa te verminderen, en daarmee tevens eventuele residuen in vlees en het milieu. Het wil dat bereiken door diergezondheid en -welzijn te verbeteren, middels 4 strategieën: 1) Biosecurity: het verminderen van het risico van aanwezigheid van ziekteverwekkers in een boerderij door Gezondheids- en welzijnsplannen, inclusief op dieren gebaseerde kritische succes factoren. 2) Veerkracht: dieren weerbaar maken zodat ze beter kunnen omgaan met milde pathogenen, door gebruik van stress reducerende huisvestingssystemen (met name als ze jong zijn!) en probiotica. 3) Snelle detectie: precisielandbouwtechnieken toepassen voor vroegtijdige detectie, diagnose en interventie. 4) Precisiemedicatie: gebruik van farmacokinetiek om gericht te medicineren. De vier strategieën leiden technische innovaties die maatschappelijk getoetst worden en economisch doorgerekend, voordat de wetenschappelijke bevindingen worden verspreid naar de praktijk met behulp van verschillende actoren die bij het project betrokken zijn (zie onder).

Verbetering van diergezondheid en welzijn en reductie van antibioticagebruik zijn beiden relevant voor de Nederlandse intensieve veehouderijsectoren. Ondanks een sterke verbetering in recente jaren valt hier nog veel te winnen. HealthyLivestock beoogt met het één (verdere welzijnsverbetering), tevens het ander (minder antibiotica) te bereiken.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/21