AF-EU-17041 VIVALDI (BO-47-002-023, BO-22.04-006-025)

Project: EZproject

Project Details

Description

De Nederlandse oestersector heeft te kampen met grote sterfte onder jonge Japanse oesters als gevolg van het oesterherpes virus. Een fokprogramma, gestart door een hatchery in Yerseke, is een mogelijke oplossing voor dit probleem. Het doel van de Nederlandse partners in VIVALDI is het schatten van genetische parameters voor ziekte resistentie of tolerantie.
Daarnaast wordt onderzocht wat het effect is van het dieet in de larvale fase
op overleving bij blootstelling aan het virus. In het projectvoorstel is het als volgt geformuleerd: The goal of the Dutch partners in VIVALDI is to estimate genetic parameters for disease resistance or tolerance in the cupped oyster and investigate the impact of nutritional factors on a breeding program for cupped oysters at commercial hatchery level. Using DNA parentage assignment in mixed families Genetic X Diet interaction of survival will be estimated. This will be done in controlled and field conditions. Pedigree will be established by using SNP panels developed by other partners in the project. Other parts of VIVALDI that are of interest for the Netherlands are Improving tools for better surveillance of pathogens, Understanding marine bivalve functional response for alternative methods of prevention and treatment, Microbiota as Bioindicators of bivalve Health, Monitoring of key factors associated with surviving capacity, Effects of environmental parameters on pathogen transmission, Role of plankton as vectors and consequences on pathogen physiology, Pathogen dissemination and disease transmission modelling, Disease management measures and biosecurity.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/19