AF-EU-17040 BRISK II (BO-21.04-003-023)

Project: EZproject

Project Details

Description

De doelstelling van BRISK II is de realisatie van een virtueel Europees
Expertisecentrum (networking activities) op het gebied van biobased producten
en brandstoffen middels samenwerking van gerenommeerde kennisinstellingen en
optimale transnationale benutting van de bestaande lab, pilot en demo
onderzoeksfaciliteiten. De NL partners kunnen enerzijds in onderlinge afstemming
hun onderzoeksfaciliteiten in Europees kader aanbieden (transnational access)
voor door de EU betaalde experimenten nader te definiëren door Europese
sterkhouders (industrie, MKB) en anderzijds met de projectpartners samenwerken (joint
research activities) op het gebied van: karakterisering van
biomassagrondstoffen, procesoptimalisatie, nieuwe technologie-/procesontwikkeling
als onderdeel van integrale bioraffinage-strategieën, simulatiemodellen, duurzaamheidsanalyse.
                

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/17