AF-EU-17038 PIGs (BO-47-002-022, BO-22.04-006-024)

  • Arenas Busto, Jesús (Project Leader)

Project: LNV project

Project Details

Description

 

S. suis is een groot probleem voor de varkenshouderij en zorgt voor een ernstige aantasting van de gezondheid en het welzijn van jonge dieren. S. suis infecties zijn ook verantwoordelijk voor grote economische schade. In de praktijk komen S. suis infecties in varkens regelmatig voor als co-infectie samen met een aantal virale infecties, zoals Porcine Reproductive and Respratory Syncytial Virus (PRRSV) en Swine Influenza Virus (SIV).

WBVR zal (samen met het Tierätzliche Hochschule uit Hannover) de rol van deze co-infecties met virale agentia bij het ontstaan en de ernst van S. suis infecties in biggen onderzoeken. Beide virale agentia infecteren de bovenste en de onderste luchtwegen. SIV gaat daarbij een interactie aan met het epitheliale oppervlakte en PRRSV interfereert met het innate immuunsysteem van de gastheer. De interactie van S. suis met deze virale pathogenen en met de gastheer zal bestudeerd worden aan de hand van verschillende bij WBVR beschikbare in vitro en in vivo (dier)modellen.

Daarnaast zal WBVR (samen met groepen in Spanje en Duitsland) betrokken zijn bij epidemiologisch onderzoek dat gericht is op (1) het kwantificeren van de ziektelast die veroorzaakt  wordt door S. suis en (2) het in kaart brengen van de belangrijkste risicofactoren die leiden tot klinische gevallen van S. suis.

Tenslotte is WBVR tevens betrokken bij het karakteriseren van nieuwe of nog niet goed gekarakteriseerde virulentiefactoren. Daarvoor zullen recent bij WBVR opgezette genoom brede technieken (TnSeq) worden gebruikt. Na de initiële selectie zal de rol van de geïdentificeerde eiwitten in de pathogenese van de infectie bestudeerd worden in in vitro en in vivo (dier)modellen. Deze geïdentificeerde virulentiefactoren zijn in potentie belangrijke vaccinkandidaten.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/18