AF-EU-17020 - SCeliO (BO-44-001-015, BO-21.04-003-018)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het project richt zich op het ontwikkelen van procestechnologie voor de conversie van koolhydraat en lignine rijke agro(zij)stromen naar biobased building blocks voor de chemie. Het WFBR deel van het project richt zich met name op de verbetering van de omzetting van koolhydraten naar furanen en afgeleiden daarvan, als  grondstof voor biobased aromaten. De ontwikkeling van biobased aromaten is van zeer groot belang voor de gehele biobased economie; op dit moment zijn ongeveer 40% van alle petrochemisch geproduceerde chemicaliën aromatisch van karakter. Om dit doel te kunnen bereiken zijn nieuwe routes en technologien nodig om vanuit furanen dienen (Avantium) en dienofielen (Avantium, TNO en WUR-FBR) te maken.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/18