AF-EU-17017 ANTARES (BO-67-101-009, BO-41-001-008, BO-41-003-001)

Project: LNV project

Project Details

Description

De doelstelling van WR is om in dit zeven jaar durende project strategische en toegepaste kennis te ontwikkelen in verbinding met lopende en toekomstige projecten. ANTARES biedt op unieke wijze de ruimte om de wetenschappelijke verdieping te zoeken die in contractonderzoek niet altijd bereikt kan worden.

Het expertise gebied van BioSense omvat technologische kennis die complementair is aan de expertise van WR en essentieel is om de maatschappelijke uitdagingen in landbouw en voeding aan te gaan (ICT, fysica, robotica). Samenwerking zal leiden tot wezenlijke versterking van het Nederlandse onderzoek ten behoeve van de roadmaps van A&F.

Daarnaast  versterkt ANTARES de strategische positie van WR binnen H2020: BioSense is een aantrekkelijke partner in H2020 voorstellen omdat het instituut zowel inhoudelijk als geografisch complementair is aan WR.

Op dit moment heeft WR niet veel activiteiten in de Balkan. ANTARES wordt voor WR en bedrijfsleven (uit Nederland en Servië) een springplank naar de snel groeiende Servische economie en omgekeerd naar Nederland.

Beoogde output en impact

ANTARES levert nieuwe sensors op (b.v. mobiele sensor om het celgetal in verse melk te meten en dus een slechte partij melk gescheiden te houden; in overleg met WR werkt BioSense nu aan een sensor voor on-the-go bepaling van NO3 in de bodem, waardoor N bemesting van bijvoorbeeld aardappelen preciezer kan worden; in overleg met WR wordt ook aan nieuwe sensors voor phenotyping gewerkt, waardoor veredeling sneller en goedkoper wordt). ANTARES levert ook nieuwe big data analyses op (in 2016 hebben WR en BioSense gewerkt aan big data voorspelling van gewasopbrengsten - dit geeft telers de mogelijkheid om rassenkeuze te optimaliseren en de productie efficiënter te maken (“meer met minder”). Deze voorbeelden zijn op korte termijn (binnen drie jaar) toepasbaar in de praktijk.

StatusActive
Effective start/end date1/01/171/04/24

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.