AF-EU-17016 - NEXTGEOSS (BO-67-101-001, BO-41-001-007, BO-41-003-002)

Project: LNV project

Project Details

Description

Wageningen Environmental Research (Alterra) draagt in NEXTGEOSS bij aan landbouw & biodiversiteit research pilots. Verder helpt Alterra om de activiteiten goed te laten aansluiten aan de mondiale monitoringsnetwerken GEO-GLAM en GEO-BON. De landbouw pilot richt zich op het beter ontsluiten van op satellietbeelden gebaseerde gewasindicatoren, en gewas gerelateerde in-situ data voor mondiale landbouw monitoring. We richten ons bijvoorbeeld op het verbeteren van viewers om gewasgroei te visualiseren en het ontsluiten van lokale in-situ data om oogstvoorspellingen te verbeteren. De biodiversiteit pilot richt zich op een European Data Hub voor uit remote sensing (RS) afgeleide Essential Biodiversiteits Variabelen (EBV’s) ter ondersteuning van mondiale biodiversiteits monitoring. NextGEOSS richt zich dus op het ontsluiten en verbinden van vrij beschikbare satellietdata en in-situ data in Europese en mondiale datacentra voor WUR toepassingen.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/20