AF-EU-17012 - BECOOL (BO-44-001-013, BO-21.04-003-021)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het uiteindelijke doel van het BECOOL project is om de samenwerking tussen Europa en Brazilië te versterken op het gebied van geavanceerde biotransportbrandstofketens. Het project levert oplossingen voor zeer efficiënte en duurzame waardeketens, waarbij de gehele reeks van activiteiten vanaf biomassaproductie, logistieke diversificatie tot en met conversiemethoden wordt bestreken. Wageningen Research (vertegenwoordigd door de onderdelen WFBR & WENR) leidt WP2 en draagt bij aan WP4 en WP5. WP2 gaat over het ontwerp en de beoordeling van optimale logistieke ketens voor geavanceerde 2e generatie lignocellulose biotransportbrandstoffen. De doelstellingen van WP2 zijn om: i) illustratieve logistieke ketens te beschrijven voor verschillende grondstoffen, regios en condities; ii) bestaande logistieke tools verder te ontwikkelen en te testen (LocaGIStics, Bioloco and BeWhere), waarmee optimale logistieke ketens kunnen worden ontworpen in verschillende regios; iii) informatie uit te wisselen met de Braziliaanse partners over de wederzijds gebruikte logistieke tools en deze tools te testen; iv) de resultaten van verschillende logistieke concepten te beoordelen met behulp van de ontwikkelde tools, zodat lessen geleerd kunnen worden over het ontwerpen van dit type ketens.

Verder levert WR een aandeel in WP4 dat gaat over biochemische processing en energie-efficiëntie bij geavanceerde biobrandstofproductie. WR trekt hierin de taak 4.4 die een case studie uitvoert over biochemische conversie bij de Crescentino fabriek. Tenslotte speelt WR een belangrijk rol in WP5 dat een integrale duurzaamheidsbeoordeling verricht. Voor Nederland is het van belang om beter zicht te krijgen op de te hanteren methodologie.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/18