AF-EU-17010 Freewalk (BO-63-101-005, BO-47-002-016, BO-22.04-006-016)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het doel van dit project is om vrijloopstallen voor
melkvee verder te ontwikkelen. Het betreft alle mogelijke
vloersystemen met nadruk op het gebruik van gecomposteerde materialen en
kunststofvloeren. Verbetering van welzijn, levensduur, mest kwaliteit en kapitaal
(stal) benutting staan voorop, terwijl de NPC balansen van het bedrijf ook in
evenwicht behoren te blijven. Dit systeem wil de sociale en economische
robuustheid van het bedrijf vergroten. De Nederlandse inbreng richt zich vooral
op milieu, welzijn en economische aspecten en het technische functioneren van
de kunststofvloeren. Andere partners brengen ondermeer in: a. ligbed
materialenonderzoek;  b. analyseren
melkkwaliteit bij verschillende systemen, speciaal thermofiele baterien; c.
Systeem analyse van stal systemen; d. consumenten waardering voor verschillende
stal- en bedrijfssystemen; e. de kapitaal intensiteit en robuustheid van het
systeem vergroten door de weideperiode te benutten met bijvoorbeeld het mesten
van varkens of kippen en tomaten- of 
komkommerteelt in de stal. De praktijk wordt er sterk bij betrokken door
het onderzoek uit te voeren op 2 proefbedrijven en op 20 pilot boerderijen
verspreid over 6 landen. Uitwisseling van kennis tussen de Europese partner
landen vindt plaats, maar ook met inbreng van experts op dit gebied uit  Israel en de USA

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/22