AF-EU-17008 SusPigSys (BO-63-101-004, BO-47-002-015, BO-22.04-006-015)

Project: EZproject

Project Details

Description

SusPigSys beoogt een integrale beoordeling en analyse-tool te ontwikkelen voor het vaststellen van commercieel haalbare en efficiënte varkensproductie systemen in de praktijk, met een hoge maatschappelijke acceptatie. Specifieke doelstellingen zijn:

-   Creëren van toolbox voor het meten van economische, technische, personele en maatschappelijke aspecten op het varkensbedrijf

-   Combineren en doorontwikkelen van bestaande protocollen voor het integreren van gegevens met betrekking tot economie, de gevolgen voor het milieu, diergezondheid en dierenwelzijn in de EU

-   Ontwikkeling en invulling van een duurzaamheids add-on aan een bestaande internationale databank (in het verlengde van EU-project FLINT)

-   Ontwikkeling van een beslissingsondersteunende tool (app) voor varkenshouders, met bedrijfsspecifieke feed-back en bench marking optie

De Nederlandse bijdrage bestaat o.a. uit data verzameling en toetsing van modellen via bedrijfsbezoeken. Daarnaast is WLR samen met WEcR leidend in het realiseren van de aansluiting met bestaande internationale fora, zoals InterPIG, Agri benchmark Pigs en databank FADN.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1731/12/21