AF-EU-17006 - GENIALG (BO-44-001-017, BO-21.04-003-017)

Project: EZproject

Project Details

Description

Binnen GENIALG is Nederland vertegenwoordigd via 3 onderdelen van Wageningen Research. Doelstellingen van de diverse partners zijn: WPR optimaliseren van de zeewierteelt, zowel voor offshore als land-based productiesystemen, o.a. via karakterisering en selectie van hoogproductieve groen- en bruinwiervariëteiten. WEcR in samenwerking met bedrijfsleven: toetsen of de geproduceerde zeewier voldoet aan de kwaliteitseisen van het bedrijfsleven, alsmede economische haalbaarheid. WMR - ontwikkeling van een duurzame kweek van zeewier, o.a. door bepalen interacties zeewier en het mariene ecosysteem a.h.v empirische en modelmatige studies. De Nederlandse zeewiersector begint zich langzamerhand te ontwikkelen tot een belangrijke speler op de voedsel-, veevoer en biobased economy markt. Met name de gecascadeerde extractie van grondstoffen zal meerwaarde opleveren voor de Nederlandse (verwerkende) zeewierindustrie. GENIALG sluit goed aan bij het Meerjaren Innovatie Programma Zeewier * Voedsel (in oprichting) van het ministerie van EZ. Met dit project vergroot WR haar strategische positie in een Europees netwerk van relevante onderzoeksinstellingen en bedrijven, en is het een aantrekkelijke partner voor maatschappelijke en bedrijfsmatige waardecreatie voor het Nederlandse bedrijfsleven (bijvoorbeeld Seaweed Harvest Holland en Royal IHC) in Europa en daarbuiten.  

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/19