AF-EU-17004 - AGROinLOG (BO-57-101-009, BO-44-001-008, BO-21.04-003-011)

Project: EZproject

Project Details

Description

AF-EU-17004 AGROinLOG Demonstration of innovative integrated biomass logistics centres for the Agro-industry sector in Europe

Roadmap:  BBE

Looptijd project: 2016 - 2020

Projectleider: Bert Annevelink

Kennisinstelling: Wageningen Food & Biobased Research

 

De doelstelling van de Nederlandse partner Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) binnen het AGROinLOG project is allereerst om een bijdrage te leveren aan het praktische en theoretische kader dat nodig is voor de ontwikkeling van nieuwe valorisatieketens in de agrarische sector, die gebaseerd zijn op deze geïntegreerde logistieke biomassacentra (Integrated Biomass Logistical Centres - IBLCs). WFBR zal specifieke karakteristieken van verschillende agrarische sectoren identificeren, die van invloed zijn op hun geschiktheid voor het opnemen van een IBLC in de agro-waardeketen. Verder zal WFBR mogelijke strategieën bedenken om te komen tot een IBLC. Tenslotte zal WFBR de drie gekozen demonstratievoorbeelden uit de praktijk (veevoer-, olijfolie- en bioethanolproductie) ondersteunen. Dit gaat om het valoriseren van de door een IBLC geproduceerde biocommodities (tussenproducten) en het werk richt zich op het identificeren van mogelijke biobased routes (bv. spaanplaten en groene chemicaliën) en op het beoordelen van hun marktpotentieel.

 

De volgende bedrijven maken deel uit van het projectconsortium:

Agroindustrial Pascual Sanz S.L. (APS) - Spain

Nutria - Greece

Lantmännen - Sweden

Agri-food Cooperatives Spain  (SPANISH CO-OPS) - Spain

Agriconsulting Europe S.A. (AESA) - Belgium

Association Ukrainian Agribusinessclub (UCAB) - Ukraine

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/20