AF-EU-16010 MycoKey (BO-63-101-002, BO-46-001-006, BO-33.04-003-002)

  • Waalwijk, Cees (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

MycoKey richt zich op de belangrijkste gevoelige gewassen maïs, tarwe en gerst, op de bijbehorende toxine producerende schimmels en hun mycotoxinen (aflatoxinen, deoxynivalenol, zearalenon, ochratoxine A, fumonisinen). Het project voegt belangrijke informatie samen met praktische beheermethoden voor mycotoxinen in een slimme ICT-tool (MycoKey App), gebaseerd op het Akkerweb-platform. Zo krijgen de stakeholders de benodigde snelle, op maat gemaakte voorspellingen en informatie over verontreinigingsrisico/-gehalte, beslissingsondersteuning en suggesties voor maatregelen.

Het MycoKey-project wordt gecoördineerd door het Italiaanse instituut voor voedselproductiewetenschappen (ISPA). Onderzoekers van Wageningen Plant Research zijn verantwoordelijk voor het monitoren van toxigene schimmels en voor de ontwikkeling van ICT-oplossingen voor ketenmanagement.

Doel

Ontwikkeling van innovatieve en geïntegreerde oplossingen ter ondersteuning van stakeholders bij de besluitvorming over een effectief en duurzaam beheer van mycotoxinen in de gehele voedsel- en diervoederketen.

Proces

Het onderzoek wordt uitgevoerd in diverse werkopdrachten. De focus van Mycokey ligt op:

  • Ontwikkeling van detectie ter plaatse van bekende schimmels en NEXT      Generatin Sequencing (NGS) voor het monitoren van opkomende toxigene      populaties
  • Ontwikkeling van een mobiele app voor beslissingondersteuning voor      boeren en andere stakeholders in de keten

Te leveren producten

  • Een slimme ICT-tool: de MycoKey App. Met deze app krijgen      stakeholders de benodigde snelle, op maat gemaakte voorspellingen en      informatie over verontreinigingsrisico/-gehalte, beslissingsondersteuning      en praktische, betaalbare suggesties voor maatregelen
  • Strategisch gerichte hulpmiddelen en methoden, die rendabel zijn      bij toepassing in het veld, bij de opslag en tijdens de verwerking van het      vervoer
  • Veilige alternatieven voor gebruik van verontreinigde partijen.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.