AF-EU-16009 Eurodairy (BO-47-002-009, BO-22.04-006-013)

  • Korevaar, Hein (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

EuroDairy is een nieuw Europees netwerk voor melkveehouders die de prestaties van hun bedrijven willen verbeteren en een meer duurzame toekomst aan hun bedrijven en gezinnen willen bieden. Dit komt in een tijd van ongekende uitdagingen voor de sector na de afschaffing van de melkquota. EuroDairy omvat 14 lidstaten, die 40% van de melkveehouders, 45% van de koeien en 60% van de Europese melkproductie omvatten. De twintig partnerorganisaties zijn nauw verbonden met de sector en komen uit zowel de opkomende als de oude melk producerende regio's van Europa. Verdere samenwerkingen, met name met de Europese melkveehouders organisaties, verhogen de impact van het netwerk.

EuroDairy zal zich toespitsen op de belangrijkste duurzaamheidsproblemen voor de toekomst:

  • sociaal-economische veerkracht - met het oog op grotere (melk)prijsfluctuaties.
  • efficiënt beheer van hulpbronnen - het gebruik van steeds meer en duurdere inputs, die ook een impact hebben op het milieu.
  • de verzorging van de dieren - innovatief bedrijfsmanagement praktijken, mede ook om het antibioticagebruik te verminderen.
  • biodiversiteit - het combineren van zorg voor het milieu en een rendabele melkveehouderij.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/19