AF-EU-16008 Refresh (BO-45-001-001, BO-23.05-001-024)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het doel van Wageningen Food & Biobased Research binnen REFRESH is het mogelijk maken van actie binnen resourcesystemen van voedsel en biomassa om hiermee een brug te slaan tussen wetenschap en impact. Toegepast onderzoek naar consumentinzichten, ketenbeheer en valorisatie van voedsel en verpakkingsmaterialen zullen een bijdrage leveren aan duurzame veranderingen van het voedselsysteem en leiden tot een verbetering van onze gegevensanalyse en modellingexpertise en onze strategische positie binnen sterke netwerken van relevante belanghebbenden in Europa.

Via de actiekaders van REFRESH streeft Wageningen Food & Biobased Research ernaar innovatiepartner voor duurzame groei te worden en daarbij samen te werken met frontrunners, innovatieve MKB’ers en industriële en maatschappelijke partners. Wageningen Food & Biobased Research is de coördinator van het REFRESH-project en positioneert Nederland daarmee als een van de vier pilotlanden binnen het project.

 

 

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/19

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.