AF-EU-16007 Richfields (BO-45-001-005, BO-23.05-001-026)

Project: EZproject

Project Details

Description

De grote voedingsvraagstukken op dit moment haken in op de gezondheid van de consument in relatie tot voeding, consumenten gedrag en lifestyle determinanten. Echter de data in dit onderzoeksgebied is gefragmenteerd, belangrijke informatie als standaardisatie in het gebruik van determinanten mist en deze kennislacune verhinderd beleidsmakers en bedrijven om effectieve voeding strategieën te ontwikkelen en producten te herformuleren.

Het project RICHFIELDS ontwerpt een unieke Europese research infrastructuur dat gefragmenteerde data verbind, standaardisatie bevorderd en onderzoeksinstrumenten ontsluit in samenwerking met vooraanstaande Europese kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven. Tot slot levert deze infrastructuur trainingen om volgens “RICHFIELDS-Europe” standaard evidence base data te verkrijgen en te ontsluiten.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/18

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.