AF-EU-15040 iSQAPER (BO-47-002-002, BO-31.03-007-005)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het project heeft de volgende hoofddoelstellingen:

 • Synthese en ontwikkeling van de kennis over de effecten van      landbouwkundig management op de chemische, fysische en biologische      aspecten van bodemkwaliteit
 • Identificatie bodemindicatoren die gebruikt kunnen worden in een      praktisch toepasbaar instrument voor vaststellen bodemkwaliteit.
 • Ontwikkeling, testen en verbeteren van een bodem-kwaliteits-app (SQAPP)voor      bepaling en  monitoring bodemkwaliteit      van percelen.
 • Ontwikkeling scenarios voor toepassing verbeterde landbouwkundige      methoden die bijdragen aan zowel een verlaagde milieu voetafdruk op      continentaal niveau (Europa en China) als een instandhouding of      verbetering van de landbouwkundige productie en stabiliteit.
 • Uitvoering van een integrale beoordeling bodembeleid in Europa en      China en aanbevelingen voor verbetering.

De belangrijkste producten tot nu toe zijn drie bijeenkomsten, de website en een data management plan. Het grootste deel van de DLO inbreng zit in WP3. Daarnaast zijn er bijdragen in andere werkpakketten. De belangrijkste resultaten tot nu toe zijn:

 

 • literatuur  inventarisatie van indicator systemen voor bodemkwaliteit (WP3)
 • wetenschappelijke publicatie over meten van bodemkwaliteit (WP3)
 • nauwkeurige documentatie van 32 lange termijn experimenten (WP3)
 • verzameling meet data van de lange termijn experimenten (LTEs) (WP3)
 • analyse historische meetdata van lange termijn experimenten (rapportage) (WP3)
 • protocollen voor de uitvoering van metingen en waarnemingen in 11 LTEs in 2016 (WP3)
 • Uitvoering van bodem analyses, opbrengst metingen en visuele bodembeoordelingen in de LTEs (WP3)
 • Meting nieuwe bodembiologische indicatoren in de beschikbare LTEs (WP3)
 • Analyse van in 2016/2017 gemeten bodemkwaliteits indicatoren in de 11 LTEs (WP3)
 • Definitie van een Minimale Dataset voor metingen in de lange termijn experimenten en de case study gebieden (WP5)
 • Identificatie bodemmanagement contrasten in het case study gebied  de Peel (WP5)
 • Beschrijving van een tiental Nederlandse soil improving practices in de WOCAT database (WP5)
 • Uitvoering visuele beoordelingen van bodemkwaliteit in een drietal management contrasten in het case study gebied de Peel. (WP5)
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/19