AF-EU-15007 Cosmos (BO-57-101-012, BO-44-001-001, BO-21.04-003-002)

Project: EZproject

Project Details

Description

COSMOS gaat output genereren in alle schakels van de keten; van gewasveredeling en teelt tot productie van bouwstenen voor de oleochemische industrie. Het project leidt tot verbeterde technologie met betrekking tot genetica, teeltoptimalisatie, biotechnologie, bioraffinage, olie-extractie en zuivering, insectenteelt, katalyse, en chemie. Er wordt waarde gecreëerd met alle gewas(bestand)delen van Crambe en Camelina: zaad (olie, eiwit), stro en blad. Implementatie van de output van COSMOS levert Europese banen op in de agrarische sector, bij zaadveredelingsbedrijven, biotech-bedrijven, de procesindustrie, en de chemische industrie. De unieke kennispositie die in de keten wordt opgebouwd verbetert de innovatiecapaciteit van de EU.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/20