AF-EU-15006 SAPHIR (BO-47-002-012, BO-22.04-006-009)

Project: EZproject

Project Details

Description

SAPHIR (Strengthening Animal Production and Health through the Immune Response) heeft zichzelf tot doel gesteld om vaccinatiestrategieën te ontwikkelen tegen endemische ziekten in landbouwdieren en pluimvee. Dit soort  ziekten veroorzaakt jaarlijks grote economische verliezen in de (pluim-)veehouderij.

De nieuwe strategieën zullen de winstgevendheid van bedrijven in de voedselketen versterken, het dierenwelzijn verbeteren en het gebruik van antibiotica terugbrengen in de voedselproductie met een ‘ One Health’ perspectief.

 

SAPHIR brengt nieuwe vaccinatiestrategieën op de markt:

  • op korte termijn demonstratie diverse veelbelovende vaccins
  • op lange termijn ‘proof of concept’ van ultramoderne strategieën
  • in lijn met sociaal-economische eisen.

 SAPHIR heeft een aantal pathogenen geselecteerd om algemene vaccinatiemethodes te ontwikkelen. Bij varkens: Porcine Reproductive en Respiratory Syndrome Virus (PRRSV) en Mycoplasma hyopneumoniae; bij pluimvee: Eimeria en Clostridium perfringens; en bij rundvee: Bovine Respiratory Syncytial Virus (BRSV) en Mycoplasma bovis. 

SAPHIR’s beoogde resultaten:

  • kennis over beschermende immuniteitsmechanismen
  • betaalbare, veilige en multi-toepasbare vaccins met DIVA principe
  • efficiënte adjuvanten die dendritsche cellen aanvallen, optimale formules, nieuw soorten opgenomen via slijmvlies en huid, , een nieuwe generatie DNA-vectorenvirus-replicatieplatformen ten behoeve van een vroegtijdige en langdurige immuniteit
  • database van biomarkers voor individuele immuun-competentie voor toekomstige fokstrategieën.

De ontsluiting van in SAPHIR opgedane kennis bestaat uit de opzet van een geïntegreerde website voor gezondheidsmanagement, lancering van een wereldwijde samenwerking van instituten op gebied van vaccinontwikkeling (Global Alliance for Veterinary Vaccines) en de organisatie van workshops bestemd voor stakeholders in de dierlijke voedselproductie. Dit verzekert een optimale doorstroom van wetenschappelijke SAPHIR-resultaten naar de markt en toepassing in het veld. SAPHIR brengt interdisciplinaire expertise van veertien wetenschappelijke instituten, een Chinese partner, vijf MKB’s en twee farmaceutische bedrijven bij elkaar.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/19

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.