AF-18157 DVS kop-verdover voor pluimvee (BO-63-001-027, BO-47-001-060)

Project: EZproject

Project Details

Description

Op basis van eerder onderzoek naar dierenwelzijn tijdens het verdoven van pluimvee in een elektrisch waterbad is in 2010 een traject gestart naar het ontwikkelen van elektrisch kop-kop verdoven als alternatief voor het elektrisch
waterbad. Meerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat de kop-verdover van Dutch Vision Solutions (DVS) een goed alternatief kan zijn voor het elektrisch waterbad. Doel van dit project is om onder praktijkomstandigheden, bij een gangbare lijnsnelheid van 13.500 kippen per uur, de performance van de kop-verdover te valideren. Indien kippen met de DVS kop-verdover onder deze omstandigheden op een juiste manier bedwelmd worden en daarmee wordt
voldaan aan de wet- en regelgeving kan worden overgegaan tot installatie van de verdover in de praktijk.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20