AF-18151 Klimaatadaptatie Open Teelten (BO-60-002-004, BO-47-001-056)

Project: LNV project

Project Details

Description

Bodembeheer is een zeer belangrijk aspect van adaptatie tegen klimaatverandering. Bodemstructuur, ondergrondverdichting, waterbergend vermogen en koolstofopslag zijn nauw gerelateerd aan klimaat adaptatie en mitigatie.

Verhoogde weerbaarheid tegen klimaatverandering behoeft een integrale aanpak. Deze integrale aanpak kent verschillende dimensies. Integraal in relatie tot een gebiedsaanpak en gebiedspartijen, integraal in relatie tot de keten en ketenpartijen en integraal in relatie tot een brede beoordeling van afwentelingen en synergiën van strategieën en maatregelen op andere diensten zoals biodiversiteit, klimaatmitigatie, en circulariteit.

 

In 2019 wordt het project gestart met de volgende doelen:

  1. Versterken van bewustwording van de gevolgen van klimaatverandering voor de landbouw
  2. Met stakeholders ontwikkelen van een integrale agenda voor klimaatadaptatie van de landbouw, waarin ook bestaande netwerken en projecten worden verbonden.
  3. Vergroten van de mogelijkheden voor klimaatadaptatie voor de landbouw door het ontwerpen, testen, evalueren, verbeteren en demonstreren van strategieën en maatregelen in de praktijk.

 

Kern in de aanpak van het project vormt het werken in netwerken in verschillende regio’s en in verschillende open teelten, inclusief ruwvoerproductie. 2019 is het opstartjaar waarin ingezet wordt op het verzamelen van de benodigde kennis over klimaatverandering en de gevolgen voor de landbouw en over kosteneffectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen. Op basis van deze kennis wordt een quickscan klimaatadaptatie voor de praktijk ontwikkeld. Daarnaast wordt een brede coalitie van stakeholders gevormd en de verbinding gemaakt met bestaande netwerken en initiatieven. Met deze stakeholder coalitie wordt ingezet op een PPS vanaf 2020, gericht op het integraal ontwerpen van strategieën en maatregelen voor een betere klimaatadaptatie. Deze strategieën en maatregelen worden toegepast, getest, gedemonstreerd en geëvalueerd in bedrijvennetwerken uit verschillende regio’s en diverse sectoren in de Open Teelten. Ook de kennisdoorstroom naar de brede praktijk krijgt in het project ruime aandacht door een doelgroepgerichte communicatiestrategie en de verbinding met relevante netwerken en initiatieven (regionale projecten, PPS’en e.a.).

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20