AF-18086 Toekomstbestendig diertransport (BO-67-001-010, BO-41-002-009)

Project: EZproject

Project Details

Description

De veetransportsector wil wetenschappelijk onderbouwd in kunnen spelen op ontwikkelingen die tijdens een diertransport op kunnen treden, dit om te doen wat het beste is voor het diercomfort/-welzijn. Hierdoor kunnen transparantie, consumentenvertrouwen in de veetransportsector en goede prijskwaliteit verhouding worden gewaarborgd.

 

In de transitie naar duurzame veehouderijketens werkt de transport branche (veehandel, veetransport, verzamelcentra, importeurs en exporteurs) aan de vraag welke impact nationale en internationale maatschappelijke ontwikkelingen hebben op het transport van dieren, hoe hier op kan worden ingespeeld en met name hoe het welzijn van de dieren tijdens het transport structureel kan worden verbeterd.

 

Door de toepassing van innovatieve (sensor)systemen ontstaat er gedetailleerd overzicht van transportprocessen (“multisensor technology for comfortable animal transport”) die bijvoorbeeld in (big) data-analyses kunnen worden benut om tot een verdere optimalisatie te komen. Daarnaast wordt de informatie gebruikt om richting maatschappij, bijvoorbeeld jaarlijks, te rapporteren over een hoe groot percentage van de transporten op een voor het dier comfortabele wijze heeft plaatsgevonden en waar er ruimte is voor verbeteringen.

 

Maatschappelijk zijn er zorgen omtrent de kwaliteit van drenkvoorzieningen, zijn deze geschikt om dieren te drenken tijdens transport en maken dieren er ook daadwerkelijk gebruik van? Het doel van het later aan de PPS Toekomstbestendig Diertransport (TBDT, AF18086) project toegevoegde werkpakket verbeteren comfort tijdens vervoer; drinkwatervoorzieningen op maat (VCTV, AF18086) is inzicht te krijgen in de geschiktheid, bereikbaarheid, plaatsing en benodigde ruimte van drenkvoorzieningen in transportmiddelen voor verschillende diercategorieën. De huidige veetransportvoertuigen die worden ingezet voor diertransporten > 8 uur zijn voorzien van een drenksysteem voor dieren, deze is afhankelijk van de toepassing tijdens het gehele transport of tijdens de rustpauzes van een transport beschikbaar voor de dieren. De meeste transportvoertuigen kunnen worden ingezet voor meerdere diercategorieën terwijl het geïnstalleerde drinksysteem niet per definitie geschikt is voor al de diercategorieën. Het onderzoek richt zich op het opstellen van specificaties waaraan drinkwatervoorzieningen per diercategorie moeten voldoen, geeft per diercategorieën voorbeelden van geschikte, minder geschikte en ongeschikte drenkvoorzieningen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/23