AF-18072 - De vergeten maaltijd: eetbeleving ouderen met dementie in zorginstelling (BO-62-001-007, BO-45-002-023)

  • Doets, Esmee (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

In dit project werken verschillende partijen op het gebied van zorg, eten en drinken, facility management en technologie samen om de persoonsgerichte zorg op het gebied van eten en drinken vorm te geven en zo de persoonlijke eetbeleving van ouderen met dementie in een verpleeghuis te optimaliseren. Dat doen we door enerzijds eten en drinken een centrale rol in de dagelijkse zorg te geven en anderzijds door innovatieve interventies en voedingsconcepten te ontwikkelen, te testen en te implementeren. Daarmee dragen de resultaten bij aan een betere kwaliteit van leven. De innovatieve interventies en voedingsconcepten zullen worden ontwikkeld in vier domeinen: aanbod (aantrekkelijke producten passend bij diverse stadia van dementie), omgeving waarin gegeten en gedronken wordt (creëren van een persoonlijke eetomgeving), het individu (bevorderen autonomie van de bewoner) en het zorgpersoneel (inspelen op individuele behoeftes).
 
De toepassing van nieuwe innovatieve technologie en de acceptatie van deze technologie door ouderen met dementie en de zorgmedewerkers vormen een belangrijk onderdeel van dit project. Dit project levert nieuwe inzichten en leerervaring en over het vormgeven van persoonsgerichte zorg op het gebied van eten en drinken. Naar verwachting leiden de resultaten tot een betere beleving van eten en drinken bij ouderen met dementie, wat bijdraagt aan kwaliteit van leven, meer tevredenheid bij mantelzorgers en zorgpersoneel, en een gunstiger exploitatieresultaat van de
organisatie. Vernieuwende meetmethodes voor eetbeleving en kwaliteit van leven, en nieuwe inzichten omtrent de effectiviteit van de geïmplementeerde interventies en voedingsconcepten vormen de wetenschappelijke meerwaarde van dit project. Daarnaast worden business modellen ontwikkeld voor opschaling naar andere doelgroepen en settings in de foodservice sector en de zorgsector.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20