AF-18015 - Waste-to-Aromatics pre-pilot fase (BO-57-001-008, BO-44-002-026)

Project: EZproject

Project Details

Description

Doel is de ontwikkeling van twee processen voor de productie van furfural en levulinezuur uit heterogene organische reststromen tot het niveau waarop kan worden begonnen met een pilot plant project. Aanscherping van de economische evaluatie. Vernieuwing ligt in het gebruik van heterogene organische reststromen i.p.v. homogene stromen zoals bagasse, en de gecombineerde productie van furfural en levulinezuur in één reactor i.p.v. het gebruik van meerdere reactoren.

Het project levert de betrokken partners gedetailleerde informatie over het ontwerp en de techno-economische haalbaarheid van twee processen voor de continue conversie van heterogene organische reststromen in furanen. Het stoomproces is geschikt voor de drogere stromen en het monofase-proces voor de wat nattere stromen. Met deze informatie kan ZETON een pilot plant ontwerpen en na dit project kunnen de partners de geschiktheid van de technologie voor hun bedrijf of organisatie beoordelen. De uitkomst van het project kan ook investeerders aantrekken. De GFT-sector kan door dit project uitzicht krijgen op een alternatieve verwaarding van een miljoen ton GFT-afval (verwerking kost nu 25 miljoen euro per jaar), de waterschappen op de verwerking van primair slib (0,7 miljoen ton per jaar; verwerkingskosten 100 miljoen euro per jaar) en de mestverwerkers op de verwerking van mest (5 miljoen ton per jaar). Voor de bedrijven en de maatschappij bieden de te ontwikkelen processen uitzicht op lagere verwerkingskosten door het produceren van chemicaliën die hoogwaardiger zijn dan biogas en die bijdragen aan de biobased economy, wat de afbouw van de fossiel-bronnen-economie mogelijk maakt.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20