AF-17060 1H4F Duurzame beheersing kiemgetal in geitenmelk (BO-63-001-020, BO-47-001-035)

Project: LNV project

Project Details

Description

 

Het kiemgetal (telling van het aantal bacteriën per ml melk) is een van de belangrijkste kwaliteitskenmerken van geitenmelk. Het gemiddelde kiemgetal op Nederlandse melkgeitenbedrijven is substantieel hoger dan op koeienbedrijven en ligt tussen de 30.000 en 50.000 kiemen/ml, met een terugkerende piek in het voorjaar die samengaat met overschrijdingen van de grenswaarde voor acceptabele melk (100.000 kiemen/ml).

 Voor een laag kiemgetal is een goede reiniging van de melkmachine, snelle koeling van de melk en hygiënisch melken van belang. Deze factoren zijn goed te controleren op een modern melkgeitenbedrijf. Desondanks is op veel bedrijven het kiemgetal te hoog, omdat individuele geiten grote aantallen bacteriën met de melk uitscheiden. Recent is ontdekt dat er in veel zoogdiersoorten een actieve passage bestaat van bacteriën vanuit de darm naar de melk (de entero-mammary pathway). In de geit hebben we aanwijzingen dat dit in sterke mate het geval is. Dit fenomeen heeft een fysiologische functie, en draagt bij aan de gezondheid van de melkklier en aan de darmgezondheid van het melkdrinkende jonge dier. De uitscheiding van bacteriën met de melk verschilt in duidelijke mate tussen geiten en tussen bedrijven, en wanneer duidelijk is hoe deze verschillen tot stand komen, kunnen we sturen op juiste aantallen bacteriën voor gezondheid van de dieren en tegelijk de melkkwaliteit bevorderen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/22