AF-17059 1H4F BIT MAP (BO-63-001-019, BO-47-001-034)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het project 1H4F-Biggen in Transitie, Mogelijkheden voor de Aanpak van Problemen
richt zich op de problemen rond het speenproces van biggen met als doel het
antibioticum gebruik te verminderen door ziekte in biggen te voorkomen. In de
veehouderij wordt gestreefd naar een vergaande reductie van het
antibioticumgebruik. Hoewel Nederland binnen Europa al hét voorbeeld is van een
succesvolle, effectieve aanpak om antibioticumgebruik te reduceren, is verder
terugdringen van het gebruik van antibiotica nog steeds een belangrijk
aandachtspunt binnen de veehouderij. In de praktijk blijken sommige endemische
(bedrijfsgebonden) aandoeningen zeer hardnekkig, waarbij een gerichte aanpak
voor terugdringing van antibiotica via managementinterventies weinig succesvol
is gebleken. Een van de belangrijkste hardnekkige bacteriële aandoeningen bij
met name gespeende biggen die veroorzaker is van hoog antibioticumgebruik, is Streptococcus
suis
. Streptokokkeninfecties vormen een groot probleem voor de
varkenshouderij en zorgen voor een ernstige aantasting van de gezondheid en het
welzijn van gespeende biggen. Hierbij wordt in het bijzonder gekeken naar:

    1. In kaart      brengen van de lactogene immunogeniteit tegen streptokokken en PRRSV
    2. Effect van      voedingsinterventies op het ontstaan van streptokokken infectie en de      interactie met lactogene immuniteit
    3. Optimalisatie      van vaccinatie tegen PRRSV om de speenperiode beter te laten verlopen, en      gelijktijdig ziekte ten gevolge van streptokokken te voorkomen.
    Verminderen van predisponerende PRRSV infecties om de incidentie van streptokokkeninfecties na het spenen te verminderen.

Dit zijn innovatieve onderzoeksrichtingen die de terugdringing van de streptokokkenproblematiek op het primaire bedrijf een nieuwe impuls zal geven. Het project zal de basis vormen voor aanvullende (veld)studies om de nieuwe kennis te implementeren en op effectiviteit te testen. Het is de verwachting dat met behulp van het netwerk van de verschillende partners, eventuele oplossingen snel naar de praktijk kunnen worden gebracht.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/21