AF-17002 Plant Emulsions (BO-57-002-004, BO-46-002-034)

Project: LNV project

Project Details

Description

In 2017 is het project Plant Meat Matters (AF-16011) gestart dat een technologie ontwikkelt om een volgende generatie vleesvervangers te maken die over verbeterde (vezel)textuur en smaakeigenschappen beschikken. Dit project, aan de ander zijde, breidt het uit naar de ontwikkeling van analogen van kaas en hybride vleesproducten (dwz producten die zowel dierlijke als plantaardige eiwitten bevatten).

Het project levert kennis over het gedrag van plantaardige eiwitten in suspensies met hoge droge stofgehalte, de interacties met vet en andere ingrediënten met betrekking tot textuurvorming, en de daaropvolgende opneming van smaakstoffen. Samen met industriële partners wordt deze inzicht gebruikt voor de ontwikkeling van productconcepten met gewenste textuur en smaakbeleving.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.