AF-16204b Praktijkcentrum Emmissiereductie Veehouderij (PEV) (BO-59-001-006, BO-47-001-031, BO-22.04-031-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

In december 2016 is het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij bekrachtigd door veel betrokken partijen, waaronder de veehouderijsector, de overheid en de kennisinstellingen. Het is een Triple Helix Manifest om de lokale bijdrage van de veehouderij op de luchtkwaliteit te verminderen en tegelijk te borgen dat de veehouderij duurzaam toekomstbestendig is.

De aanleiding voor deze samenwerking zijn de relatief hoge concentraties in FoodValley van o.a. fijnstof, geur en ammoniak en de lokale bijdrage van de veehouderij daarin, gecombineerd met berichtgeving over gezondheidseffecten.

Met het Manifest hebben de partijen een gezamenlijke route uitgezet met grofweg twee sporen:

  • Bestuurlijk: Optimalisatie/kansen benutten binnen vergunningverlening, scenarioberekeningen, afstemming en aanpassing regelgeving rijksoverheid.
  • Praktijk: Kennis verzamelen en delen over emissiereducties, innovaties bevorderen en faciliteren, meetmethodes en -strategieën testen en verbeteren.

De afgesproken praktijk-route is de directe aanleiding voor de oprichting van een

Praktijkcentrum voor Emissiereductie in de Veehouderij (PEV). Onder de vlag van dit PEV willen we voortvarend samenwerken aan het versneld ontwikkelen en praktijkrijp brengen van haalbare en betaalbare emissie reducerende maatregelen en stalsystemen. Hiertoe worden praktijkproeven op met innovatieve technieken verricht op pluimveebedrijven.

Dit projectplan beschrijft de rol en taken van het PEV in het kader van de uitvoering van het praktijkspoor van het Manifest. Dit projectplan richt zich op de periode 2017/2018. Het op te leveren Business Plan beschrijft de definitief gewenste situatie.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1730/12/22